Kalite Güvence

Günümüzün sürekli değişen ve gelişen dünyasında kaliteyi yaratmak, korumak, geliştirmek ve müşteri isteklerini ekonomik bir şekilde karşılamak üreticilerin vazgeçilmez sorumluluğu haline gelmiştir.
SLN Boya, müşteri beklentilerini karşılamak amacıyla, ürün ve hizmetin kalitesini geliştirmeyi, doğru zamanda, hatasız, eksiksiz olarak ulaştırmayı ve koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlamıştır. Sln Boya Kalite Bölümü de bu misyonla çalışmaktadır.

Kalite Bölümü; ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin uygulanması, süreç yönetimi ve sürekli iyileştirme, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibi, ürünlerin kalite kontrolü, kalibrasyon, satın alınan ürünlerin doğrulanması, tedarikçilerin performanslarının izlenmesi görevlerini yürütmektedir.

Sln Boya bünyesinde Siparişin alınmasından, planlama, üretim ve sevkiyatı da kapsamak üzere tüm süreçler tanımlanmıştır. Bu aşamalarda üretim, uygun ve kalibreli ekipmanlarla, eğitimli personel tarafından ilgili standart ve teknik şartnamelere göre kontrol ve test edilmektedir.

4 point sistemine göre kumaşlarınız, kontrol edilip puanlanır. 

Sln Boya bünyesinde aşağıdaki standartlar uygulanmaktadır;

ISO 9001-2008    : Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001-2004   : Çevre Yönetim Sistemi

ISO OHSAS 18001 : İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi.

 

Sayfa Başı